گزارش تصویری دیدار مدیران اتحادیه های تامین نیاز با مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارش تصویری دیدار مدیران اتحادیه های تامین نیاز با مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 مدیران اتحادیه های تامین نیاز با مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و به بیان مشکلات و چالش های حوزه تعاون...

ادامه مطلب ...