پیشنهاد تشکیل صندوق برای سرمایه‌گذاری در پایین دست پتروشیمی

پیشنهاد تشکیل صندوق برای سرمایه‌گذاری در پایین دست پتروشیمی

صالحی با یادآوری این نکته که تعیین نرخ متعادل برای خوراک در دیپلماسی اقتصادی و افزایش دستاوردهای منطقه ای تاثیرگذار است، گفت: ما نیاز داریم که ارزش افزوده ایجاد کنیم. به گزارش پترون؛ حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون...

ادامه مطلب ...