ضرورت توجه به «اعداد» در تبیین شاخص‌های کاهش خام‌فروشی کشور

ضرورت توجه به «اعداد» در تبیین شاخص‌های کاهش خام‌فروشی کشور

پترون-  بیش از یک قرن است که از ذخائر نفتی کشور استخراج می‌­شود و بخش زیادی از آن به خارج از کشور صادر می­‌شود تا به ­صورت خام در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد. ضرورت کاهش خام فروشی در کشور و مقابله با وابستگی کشور به...

ادامه مطلب ...