تعیین کف عرضه مانع رانت بالادستی های پتروشیمی در بورس کالا می شود/ راه حل حذف صادرات بی رویه پتروشیمی ها

تعیین کف عرضه مانع رانت بالادستی های پتروشیمی در بورس کالا می شود/ راه حل حذف صادرات بی رویه پتروشیمی ها

با توجه به اینکه هیچ برنامه تولیدی از سوی مجتمع ها اعلام نمی شود، همین امر زمینه ساز ایجاد شوک قیمتی در آن محصولات است. مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران در گفتگو با پترون با بیان اینکه تعیین کف عرضه برای...

ادامه مطلب ...