یک تولیدکننده پایین دستی در گفتگو با پترون مطرح کرد: سقف رقابت ۱۰ درصدی بورس کالا فقط برای بالادستی ها منفعت دارد / اعتبار معاملات تاجر عطف به ما سبق نشود

یک تولیدکننده پایین دستی در گفتگو با پترون مطرح کرد: سقف رقابت ۱۰ درصدی بورس کالا فقط برای بالادستی ها منفعت دارد / اعتبار معاملات تاجر عطف به ما سبق نشود

مدیرعامل گرانول معصوم:برای محاسبه ارزش افزوده باید اعتبار معاملات تا تاریخی که فروشنده اصالت داشته مورد تایید قرارگیرد و عطف به ما سبق نشود. سید محمود مفیدی مدیرعامل گرانول معصوم در گفتگو با پترون با بیان اینکه...

ادامه مطلب ...