سنندج و مهاباد دو قطب جدید صنایع پائین دستی پتروشیمی

سنندج و مهاباد دو قطب جدید صنایع پائین دستی پتروشیمی

صنایع پائین دستی پتروشیمی در غرب کشور می تواند زمینه ساز تولید محصولات نهایی و کاهش خام فروشی باشد. به گزارش پترون، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر لزوم توسعه...

ادامه مطلب ...