کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با پترون تایید کرد:سهمیه های بهین یاب واقعی نیست/ لزوم ضمانت اجرا برای مصوبه شواری رقابت / شرط موفقیت تعیین کف عرضه پتروشیمی ها در بورس

کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با پترون تایید کرد:سهمیه های بهین یاب واقعی نیست/ لزوم ضمانت اجرا برای مصوبه شواری رقابت / شرط موفقیت تعیین کف عرضه پتروشیمی ها در بورس

باید یک نهاد حاکمیتی مدیریت عرضه را بر عهده بگیرد که اگر یک شرکت به هر دلیلی نتوانست به تعهد خود عمل کند، سایر تولیدکننده ها با تامین نیاز بازار مانع ایجادالتهاب در بازار شوند. به گزارش پترون، مدیرکالایی کارگزاری...

ادامه مطلب ...