در میزگرد مجازی عنوان شد: سران پتروشیمی ها با صادرات مستقیم و دلال بازی اشتغال ایرانی را زمین زده اند/ رانت مافیایی بالادستی ها ورشکستگی پایین دستی ها را رقم زده

در میزگرد مجازی عنوان شد: سران پتروشیمی ها با صادرات مستقیم و دلال بازی اشتغال ایرانی را زمین زده اند/ رانت مافیایی بالادستی ها ورشکستگی پایین دستی ها را رقم زده

نزدیک به یک دهه گذشته خصوصی‌سازی در صنایع بالادستی و پتروشیمی کشور، این صنایع را با افول سوددهی روبرو کرده است. در این شرایط اعتباری که صنعت پتروشیمی در چندین سال گذشته بدست آورده بود به دلیل خصوصی سازی غیراصولی...

ادامه مطلب ...