جانشان سوخت تا نسوزیم؛ آتش نشان نه، جان فشان

جانشان سوخت تا نسوزیم؛ آتش نشان نه، جان فشان

اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی حماسه آفرینی و شهادت آتش نشانان و جانفشان قهرمان را در حادثه مهار حریق ساختمان پلاسکوی تهران را تسلیت عرض می نماید. حماسه آفرینی آتش نشانان در حادثه اندوهبار ساختمان...

ادامه مطلب ...