به گزارش خبرنگار پترون، بی توجهی به تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی و تکمیل نشدن بخش های میانی و پایین دستی پتروشیمی، ایران را به واردکننده محصولات کارگاه های چینی و هندی بدل می کند که زنبیل و میل بافتنی صادر می کنند. به گزارش شانا تولید بیش از حد متانول در اثر خوراک گاز ارزان و بی توجهی به تکمیل زنجیره ارزش باعث ناتوانی کشور در تولید بسیاری از محصولات پایین دستی شده که بخشی از آن از طریق واردات تامین می شود.

منبع (+)