پترو انتشار خبر به شماره ۵۷۵۷ نشست مشترکی بین مدیران سایت پترون و پتروشیمی تبریز جهت بررسی این موضوع برگزار کردید.

در این نشست مدیران پتروشیمی تبریز ضمن بیان ادله خود در نفی گزارش فوق الذکر، نسبت به تشریح فعالیت های پتروشیمی بتریز و کمک این پتروشیمی در جهت حمایت از تولید داخل پرداختند.

همچنین در این جلسه از خدمات مسئولان پتروشیمی تبریز در راستای گسترش بازارهای صادراتی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این جلسه کاوه مهرنیا، مدیر بازاریابی و فروش پتروشیمی تبریز با انتقاد از عرضه های خارج از بورس پتروشیمی های تولیدکننده پلی استایرن در این باره گفت: پتروشیمی تبریز به کف عرضه هایی که از سوی شرکت ملی و صنایع پایین دست اعلام شده است، اعتراض داردو طی جلسات متعدد با شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز اعلام کردیم که کف عرضه ها به طور کارشناسی تعیین نشده است.

وی با اشاره به اینکه کف عرضه ها براساس نیاز بازار تعیین نشده است، گفت: آمار فروش پتروشیمی تبریز در هفته های گذشته صحت این موضوع را مشخص می کند؛ چرا که حجم عرضه پلی استایرن ها فروخته نشده است.

مدیر بازاریابی و فروش پتروشیمی تبریز  در ادامه با اشاره به اینکه کف عرضه پلی استایرن های تبریز باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن کمتر از حجم مصوب باشد، گفت: زمانی که حجم عرضه پتروشیمی تبریز در بورس کالا فروخته نمی شود نیازی به رعایت کف عرضه نیست و از این رو پتروشیمی تبریز به تعیین کف عرضه ها معترض است.

مهرنیا همچنین گفت: بررسی حجم فروش پلی استایرن های پتروشیمی تبریز در دو ماهه گذشته نشان می دهد که کف عرضه اعلامی از سوی شورای رقابت برای این کالا بالا است، از این رو پتروشیمی تبریز تصمیم دارد حجم مازاد را صادر کند.

وی با اشاره به اینکه انعقاد قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دست می تواند مشکلات پتروشیمی تبریز را مرتفع کند در این خصوص اعلام آمادگی کرد.