عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بورس کالا مکانی برای برقراری عدالت در معاملات اقتصادی است، گفت: شرط اولیه برقراری عدالت اقتصادی دریک جامعه، حذف انواع رانت های اقتصادی به طورکامل و فراهم آوردن امکان بهره مندی یکسان از فرصت های اولیه اقتصادی که این موضوع در بازار شفافی همچون بورس کالای ایران کاملا مشهود است.

به گزارش پترون، سید حسن حسینی شاهرودی درباره نقش اساسی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این بازار مالی امکاناتی فراهم آورده تا تمامی حوزهای مهم اعم از کشاورزی، پتروشیمی، صنعتی و غیره …که در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند، بر اساس قوانین موجود در بورس بتوانند در آن دادوستد کنند و از مزایای آن بهرمند شوند تا مسیر برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی هموارتر شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: شفاف سازی در قیمت و معاملات کالاها یک ضرورت انکار ناپذیر است، چرا که ارزش گذاری کالاهای داخلی و وارداتی به شیوه های غیرشفاف می تواند آثار زیانباری از جمله فرار مالیاتی، گسترش مفاسد اقتصادی و رقابت های ناسالم را در پی داشته باشد، بنابراین وجود چنین بازاری به کاهش فساد و همچنین کاهش هزینه های بخش عمومی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بورس کالای، فروشنده و خریدار و همچنین قیمت کالاها مشخص می شود و معاملات به صورت رسمی انجام می شود، اظهارداشت: باید از ظرفیت های بورس کالا در بخش های مختلف بازار کالایی کشور استفاده کنیم تا از سوء استفاده هایی که به شکل های گوناگون در حال رخ دادن است، پیشگیری شود.
وی در پایان تاکید کرد: گسترش بازارهای مالی این امکان را ایجاد می کند تا نه تنها به شفاف سازی در قیمت ها و جلوگیری از فرار های مالیاتی و مفاسد اقتصادی دست یابد، بلکه بتوان در مسیر رسیدن به اقتصادی شفاف عدالت را برقرارکرد.
منبع: ایلنا