تجارت صنعت خلیج فارس طی اطلاعیه ای شرایط تخفیف نقدی پتروشیمی تندگویان را در فصل بهار سال ۹۶ اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است.

تجارت صنعت خلیج فارس طی اطلاعیه ای شرایط تخفیف نقدی پتروشیمی تندگویان را در فصل بهار سال ۹۶ اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است.

 

با توجه به اعلام شرایط استفاده از تخفیف خرید در تالار عمومی بورس کالای ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ توسط پتروشیمی شهید تندگویان خواهشمند است اطلاع رسانی فرمایید  که متقاضیان  موارد ذیل را تکمیل و تا پایان سال به این امور ارسال نمایند . شرایط به پیوست ارسال میگردد .

نام شرکت
نام مدیر عامل یا فرد واجد امضای مجاز با ذکر سمت
نام رئیس هیئت مدیره یا فرد واجد امضای مجاز با ذکر سمت
شمارۀ ثبت شرکت
شناسۀ ملی
کد اقتصادی
نشانی شرکت
کد پستی شرکت
نحوۀ پرداخت (نقدی / LC داخلی / ضمانت نامۀ بانکی)
مجموع تناژ ماهیانه خرید
توضیح : شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بر مبنای سیاست های کلی شرکت و در راستای محدودیتهای اعلامی هیئت مدیره نسبت به پذیرش یا رد تقاضاهای خرید اعتباری با ضمانت نامۀ بانکی اقدام خواهد نمود.
نام گرید حداقل تناژ ماهیانه
   
   
   
   
   
   
   
مجموع  

 

 

 

تخفیفات:

تخفیفات به شرح زیر محاسبه و به خریدار پرداخت می شود.

 • نقدی :
 • تا ۲۲۰ تن بدون تخفیف
 • فرمول تخفیف از ۲۲۰ تن تا ۴۸۴ تن:                        ۱/۰ x {22/(220 – تناژ خرید)} = درصد تخفیف%
 • فرمول تخفیف از ۴۸۴ تن تا ۷۴۸ تن:             ۰۸/۰x  {۲۲/(۴۸۴ – تناژ خرید)} +  ۲/۱ = درصد تخفیف%
 • فرمول تخفیف از ۷۴۸ تن تا ۱۰۱۲ تن:           ۰۵/۰x  {۲۲/(۷۴۸ – تناژ خرید)} +  ۱۶/۲ = درصد تخفیف%
 • بالای ۱۰۱۲ تن:      ۳ = درصد تخفیف%

در خریدهای نقدی ، خریداران می توانند ۵۰ % مبلغ پیش فاکتور را به صورت چک ۲۰ روزه بدون کارمزد در قبال ضمانتنامه بانکی تحویل نمایند.

 

 • اعتباری سه ماهه (LC داخلی)
 • تا ۴۸۴ تن بدون تخفیف
 • فرمول تخفیف از ۴۸۴ تن تا ۷۴۸ تن:                                     ۰۸/۰ x {22/(484 – تناژ خرید)} = درصد تخفیف%
 • فرمول تخفیف از ۷۴۸ تن تا ۱۰۱۲ تن:           ۰۵/۰x  {۲۲/(۷۴۸ – تناژ خرید)} +  ۹۶/۰ = درصد تخفیف%
 • بالای ۱۰۱۲ تن:                 ۲ = درصد تخفیف%

در خریدهای اعتباری بالای ۱۰۱۲ تن ، خریداران میتوانند از شرایط اعتباری ۴ ماهه با اخذ کارمزد استفاده نمایند.

 

 • اعتباری سه ماهه (ضمانت نامۀ بانکی)
 • تا ۴۸۴ تن بدون تخفیف
 • فرمول تخفیف از ۴۸۴ تن تا ۷۴۸ تن:                                     ۰۶/۰ x {22/(484 – تناژ خرید)} = درصد تخفیف%
 • فرمول تخفیف از ۷۴۸ تن تا ۱۰۱۲ تن:           ۰۳/۰x  {۲۲/(۷۴۸ – تناژ خرید)} +  ۷۲/۰ = درصد تخفیف%
 • بالای ۱۰۱۲ تن:               ۵/۱ = درصد تخفیف%