مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: حمایت از سازندگان داخلی با هدف خود کفایی در تولید تجهیزات و قطعه های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد ملی افزایش می یابد.

به گزارش پترون؛ مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در حال ورود به مرحله ای جدید از روند توسعه خود است ودر این مسیرسازندگان تجهیزات و قطعه های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی کشورمان می توانند بیش ازگذشته نقش آفرینی کنند.
علی محمد بساق زاده با تاکید براین که انتقال دانش فنی و بهره گیری از فناوری های نوین باید از سوی سازندگان ایرانی مورد توجه قرار بگیرد گفت: سازندگان تجهیزات صنعت در بخش های مختلف صنعت نفت در سال های اخیر به رشد قابل توجهی دست یافته و توانسته اند در تولید بسیاری از کالاها موفق عمل می کنند و انتظار می رود با همکاری شرکت های معتبر بین المللی سطح کمی و کیفی تولید خود را افزایش دهند.
عضوهیئت مدیره شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: خوشبختانه استفاده از قطعه ها و تجهیزات تولید داخل افزایش یافته است و در این مسیر بیشتر طرح ها و مجتمع های پتروشیمی کشورمان به دنبال استفاده از توانائی های صنعتگران داخلی هستند.
علی محمد بساق زاده با تاکید بر تلاش و فعالیت های شرکت ها و کمیته های خود کفایی در استفاده حداکثری از توانمندی سازندگان برتر و موفق داخلی برای رفع نیازهای مجتمع‌ها و طرح های پتروشیمی گفت: با توجه به تجربه ارزنده شرکت ها و کمیته های خودکفایی در سال های اخیر در حوزه ساخت و تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی، امیدواریم این تجربیات به سایر صنایع کشور نیز منتقل شود تا با همکاری بیشتر بتوان در مسیر توسعه با شتاب بیشتری حرکت کنیم.
مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد: شرکت های خارجی علاقه مند به حضور درکشورمان و همکاری در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی هستند و در این راستا همزمان با به وجود آمدن فضای مثبت سیاسی در کشور، امید است بتوان با انتقال دانش و فناوری های روز جهان، صنعت پتروشیمی ایران را که امروز ازارکان اقتصاد کشوراست در بالاترین سطح کمی و کیفی توسعه داد.
بساق زاده با بیان این که از طریق توانمند سازی بخش خصوصی می توان به برنامه های پیش بینی شده در صنعت پتروشیمی دست یافت گفت: انتقال دانش فنی ، بومی سازی تکنولوژی ، ساخت داخل تجهیزات و مواد ، مورد حمایت کامل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.