ظرفیت کل تولید پلی اتیلن شرکت چاندارعصری اندونزی با راه اندازی طرح توسعه ای این شرکت از رقم ۳۳۶ هزار تن به ۷۳۶ هزار تن در سال افزایش می یابد.

به گزارش پترون، شرکت مهندسی تویو کره جنوبی به تازگی قراردادی را با شرکت پتروشیمی چاندارعصری (CAP) اندونزی به منظور ارائه خدمات مهندسی طراحی FEED برای ساخت یک مجتمع تولید پلی اتیلن جدید در این کشور به امضاء رساند.
بر اساس این گزارش، طرح یاد شده شامل واحدهای پلی اتیلن سنگین (HDPE)، پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) و پلی اتیلن سبک خطی (mLLDPE) با ظرفیت کل ۴۰۰ هزارتن در سال خواهد بود که قرار است در مجموعه پتروشیمی شرکت چاندرا عصری واقع دراستان بانتن اندونزی به بهره برداری برسد.
مطابق این قرارداد، شرکت کره ای متعهد به انجام مطالعات اولیه FEED و تخمین هزینه کل سرمایه گذاری برای عملیات مهندسی، تدارکات و احداث تاسیسات یادشده است. برآورد سرمایه مورد نیاز کمک شایانی به شرکت چاندرا عصری برای تنظیم برنامه بودجه (budgetary planning) خواهد کرد.
برپایه این گزارش ، انتظار می رود این طرح توسعه ای درسال ۲۰۲۰ میلادی کلید بخورد و ظرفیت کل تولید پلی اتیلن شرکت چاندارعصری را از رقم ۳۳۶ هزار تن به ۷۳۶ هزار تن درسال افزایش می دهد.
چاندار عصری بزرگترین شرکت پتروشیمی یکپارچه اندونزی به شمار می رود و تاسیسات متعددی در شهرهای مختلف این کشوردارد.

منبع : ایسنا