مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت های خوبی برای همکاری میان ایران وآفریقای جنوبی درصنعت پتروشیمی وجود دارد و از افزایش همکاری ها استقبال می کنیم.

به گزارش پترون، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه دیدار با تینا جومت پترسون وزیرانرژی افریقای جنوبی،اظهارکرد: امروزدرباره نحوه سرمایه گذاری و همکاری بخش خصوصی آفریقای جنوبی با صنعت پتروشیمی ایران مذاکره های خوبی انجام شد وبرای ساخت یک واحد جی. تی.ال توسط این کشور رایزنی شد.

شاهدایی ادامه داد: پیشتر پژوهشگاه صنعت نفت و یک شرکت ازآفریقای جنوبی درباره ساخت یک واحد جی. تی.ال توافق کرده بودند و مطالعه برای ساخت این واحد آغاز شده بود و امروز مقررشد که با فناوری شرکت آفریقای جنوبی ساخت واحد جی. تی.ال نهایی گردد و پیش نویس توافق نامه تهیه شود.

وی با بیان این که ساخت این واحد پس از بررسی های دقیق اقتصادی و فنی محقق و نهایی خواهد شد، گفت: استفاده از فناوری مشترک می تواند زمینه سازافرایش همکاری ها باشد.

دولت آفریقای جنوبی ازگسترش همکای ها با صنایع پتروشیمی ایران حمایت می کند

بر اساس این گزارش، تینا جومت پترسون وزیر انرژی افریقای جنوبی نیز درباره این دیدار اظهار کرد: امید است در سفر آتی رییس جمهوری ایران به آفریقای جنوبی شاهد امضای توافق نامه برای ساخت یک واحد جی. تی ال باشیم.

وی افزود: شرکت های خصوصی آفریقای جنوبی علاقه مند به همکاری و سرمایه گذاری مشترک با ایران هستند و ازآنها حمایت می کنیم.

وزیر انرژی افریقای جنوبی ادامه داد: روابط ایران و آفریقای جنوبی دارای قدمتی دیرین است و دردوران پسا تحریم نیز این روابط گسترش یافته است.

تینا جومت پترسون تصریح کرد: صندوق مرکزی انرژی افریقای جنوبی که دولتی است آماده همکاری ،تعامل و مشارکت با بخش خصوصی برای حضور درایران است.

منبع : نیپنا