پترون – پتروشیمی تندگویان برای دارندگان کدهای معاف از مالیات، تصمیمات جدیدی گرفت.

بنابراطلاعیه ای که توسط شرکت پتروشیمی تندگویان منتشر شده است، شرکتهایی که دارای کدهای معاف از مالیات در مناطق ویژه هستند باید به پتروشیمی تندگویان مراجعه کرده و تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم فروش محصولات در بازار داخل در اختیار آن پتروشیمی قرار دهند.

همچنین این پتروشیمی اعلام کرده است که از این پس به منظور کنترل بارنامه های شرکت های دارای کدهای معاف از مالیات، باربری این شرکت ها نیز توسط پتروشیمی تندگویان تعیین خواهد شد.

بنابراین گزارش، پتروشیمی تندگویان اعلام کرده است که این اقدامات برای کنترل بازار و جلوگیری از فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخل توسط دارندگان کدهای معاف از مالیات از این پس انجام خواهد شد. منبع (+)