دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی را اعلام کرد.

به گزارش پترون؛ قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی هر دو هفته یکبار از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد برای مبادله در بورس کالا اعلام می شود.

فهرست قیمت های پایه جدیداینجا قابل مشاهده است.