مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون گفت: با حمایت، سرعت توسعه همه جانبه و تقویت ساختار و زیرساخت‎های اداری، صنعتی، علمی و تجاری صنعت پتروشیمی در کشور، اقتصاد این صنعت می تواند از اقتصاد نفت و گاز کشور پیشی بگیرد.

به گزارش پترون، سید رحیم شریف موسوی، روز یکشنبه (هشتم اسفندماه) در همایش ملی «آینده صنعت پتروشیمی، فرصت‎ها و تهدیدها» با اشاره به آینده انرژی و تاثیر آن بر توسعه صنعت پتروشیمی گفت: درصد بالایی از آلودگی زمین ناشی از سوخت‎های فسیلی است که تهدیدهای زیست محیطی جدی در پی داشته است.

وی افزود: با توجه به آغاز برنامه ریزی‌ها و جهت گیری‌ها در جهان، کاهش و سرانجام حذف منابع هیدروکربنی، از چرخه سوخت تا سال ٢٠۵٠ پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون به رشد سریع تولید و کاهش هزینه‌های تولید انرژی‌های پاک در جهان اشاره و اظهار کرد: آژانس بین المللی انرژی سال ٢٠١۵ را نقطه عطفی در تولید و رشد انرژی پاک دانسته و براساس پیش بینی‌ها، سهم انرژی‌های پاک  تا سال ٢٠٢١ از ٢٣ درصد به ٢٨ درصد تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به امکان عرضه بیشتر منابع هیدروکربوری در آینده به دلیل رشد فناوری، منابع متنوع و جدید و همچنین رشد انرژی‎های پاک تصریح کرد: بنابراین خوراک هیدروکربوری به نفع صنعت پتروشیمی با قیمت مناسبت و حجم کافی در اختیار خواهد بود.

شریف موسوی ادامه داد: محصولات صنعت پتروشیمی سهم، وزن و ارزش قابل توجهی در زندگی مردم پیدا کرده است و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک حوزه کاربرد آنها متنوع تر و بیشتر نیز شود.

وی به سرمایه گذاری و جهت گیری شرکت‎های مطرح جهانی و پروژه های جدید دنیا به سوی یکپارچه سازی اشاره کرد و گفت: در فضای به شدت رقابتی دنیا، یکپارچه سازی بسیار کارساز و راهگشاست و به اقتصاد صنعت پتروشیمی، حداکثر رسانیدن سود با کاهش هزینه‎ها، کاهش ضایعات، بهینه سازی، بهینه سازی فرآیندهای تولید، افزایش انعطاف در فرآیند کمی و کیفی نسبت به نیاز بازار، خوداتکایی به خوراک و انرژی و کاهش آثار زیست محیطی و ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) کمک می‎کند.

منبع : شانا