به سرپرست تولیدی شیمی و پلیمر در قزوین نیازمندیم.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: cvqz1122@gmail.com