مدیرعامل پتروشیمی فجر از بازچرخانی یک سوم آب دورریز واحد RO (اسمز معکوس) خبر داد و گفت: دو پروژه مهم در راستای مدیریت مصرف سوخت و خوراک در پتروشیمی فجر اجرا شده است و با بهره برداری از خط ۱۳۲ ارتباطی بین ناحیه ۱ و ناحیه ۲ پتروشیمی فجر تا پایان سال، مصرف سوخت را مدیریت می کنیم.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی فجر؛ شمیم مدیر عامل این مجتمع پتروشیمی اظهار کرد: روش تصفیه آب طبق طراحی اینگونه است که برای تصفیه آب دریافتی از رودخانه کارون بعد از مراحل پیش تصفیه ، از سیستم RO(اسمز معکوس)برای تصفیه استفاده می‌شود. پیش از این و مطابق طراحی ۲۷ درصد از آب دریافتی در این واحد دورریز می‌شد،اما در شرکت پتروشیمی فجر و با انجام مطالعات و پژوهش های علمی ،برای استفاده مجدد از این آب دور ریز که طبق طراحی باید از سیستم حذف شود؛پروژه ای مهم تعریف و اجرا کردیم و یک سوم این آب دور ریز را به مجموعه تصفیه آب بازگرداندیم.این طرح علاوه بر اثرات مثبت محیط زیستی و اقتصادی،پروژه ای ارزشمند از نقطه نظر پژوهشی در این سطح است.
وی با تاکید براینکه هم اکنون یک سوم از ۳۵۰۰ مترمکعب در ساعت آب دورریز را بازچرخانی می کنیم، افزود: با توجه به نتایج به دست آمده، تصمیم گرفتیم دو واحد مشابه دیگر از این نوع که به R.O. REJECT(بازیافت آب حاصل از تصفیه اسمز معکوس) موسوم است در مجتمع فجر اجرا کنیم تا دورریز در پی تولید آب RO نداشته باشیم. برای اجرای واحد اول ۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و برای فاز۲ نیز ۲۷ تا ۳۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
مدیرعامل پتروشیمی فجر با اشاره به این که فجر آب بهداشتی تولید می کند، اظهار کرد: آب بهداشتی تولیدی را به شرکت های مجاور می دهیم و آن‌ها بر اساس نیاز، آب بهداشتی را در دو حوزه آشامیدنی با تزریق کلر یا آب بهداشتی استفاده بکار می گیرند.
وی درمورد ظرفیت آب بهداشتی تولیدی گفت: ظرفیت واحد RO، ۴ هزار مترمکعب در ساعت است. همچنین ۱۷۰۰ متر مکعب آب بهداشتی و ۱۲۰۰ متر مکعب آب سرویس تولید می کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی فجر همچنین با تاکید بر این که بخش نیروگاهی پتروشیمی فجر با وجود آماده بودن زمین، تا زمانی که ظرفیت نیروگاهی تکمیل نشود، توسعه نمی یابد، گفت: هنوز ۳۵ درصد ظرفیت خالی نیروگاهی داریم. نوع بهره برداری از توربین های فجر۱ فجر۲ نیز به گونه ای خواهد بود که پایداری شبکه و تداوم تولید بالاتر رود.
شمیم اظهار کرد: ظرفیت نیروگاهی پتروشیمی فجر ۱۴۰۰ مگاوات است.