در میان شرکت های گروه محصولات شیمیایی که حدود ۳۵ نماد در بازار عادی بورس و فرابورس دارد، ۱۹ شرکت سود خود برای سال مالی جدید را در اولین بودجه های حسابرسی نشده منتشر کرده اند که تنها پنج مجموعه با تعدیل منفی مواجه بوده و ۱۴ نماد دیگر سود برآوردی خود را افزایش داده اند.

به گزارش پترون، پیش بینی بودجه سال ۹۶ گروه محصولات شیمیایی در حالی راهی سامانه کدال شد که اکثر نمادهای گروه برآورد سود سال آتی خود را با رشد نسبت به سال جاری اعلام کرده اند.

به گزارش بورس نیوز، در میان شرکت های گروه محصولات شیمیایی که حدود ۳۵ نماد در بازار عادی بورس و فرابورس دارد، ۱۹ شرکت سود خود برای سال مالی جدید را در اولین بودجه های حسابرسی نشده منتشر کرده اند که تنها پنج مجموعه با تعدیل منفی مواجه بوده و ۱۴ نماد دیگر سود برآوردی خود را افزایش داده اند.

پتروشیمی ها سودآورتر می شوند

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود شرکت صنایع شیمیایی سینا با افزایش ۲۷۶ درصدی سود هر سهم خود برای سال مالی آتی نسبت به سود پیش بینی شده امسال، بیشترین درصد تعدیل مثبت را برآورد کرده است. پس از “شسینا” نیز به به ترتیب دو مجموعه پتروشیمی فناوران و فارابی با ۳۸ درصد رشد سود همراه شده اند.

در مقابل اما شرکت پارس پامچال با تعدیل منفی ۵۳ درصدی بیشترین میزان افت سود برآوردی را در گروه محصولات شیمیایی رقم زده و پس از آن نیز شرکت لعابیران سود خود را از ۲۳۵ ریال به ۱۲۰ ریال کاهش داده تا سهامداران آن با تعدیل منفی ۴۹ درصدی این سهم مواجه شدند.

نکته قابل توجه در خصوص گروه محصولات شیمیایی که طبق جدول فوق اکثراً برآوردهای مثبتی را برای سود سال آتی خود به سهامداران و سرمایه گذاران اطلاع رسانی کرده اند، این است که دو مجموعه شرکت پتروشیمی شیراز و پتروشیمی آبادان نه تنها زیان ۱۲۹ و ۴۶۵ ریالی برآوردی سال مالی هر سهم خود را به صفر رسانده اند، بلکه به ترتیب با پیش بینی سود ۵۳ و ۱۵۲ ریالی نیز رو به رو شده اند.

بدین ترتیب طبق این برآوردها که البته حسابرسی شده نبوده و ممکن است در فرآیند حسابرسی با تغییراتی همراه شود، عمدتاً افزایش نرخ فروش محصولات، رشد بهای دلار و البته افزایش میزان تولید و فروش از جمله عوامل موثر در افزایش سود برآوردی شرکت های این گروه بوده است.

این گزارش می افزاید، از نظر ریالی شرکت پتروشیمی مارون با ۴۱۶۴ ریال سود به ازای هر سهم بالاترین رقم سود هر سهم را برای سال مالی ۹۶ در این گروه برآورد کرده و در مقابل پتروشیمی شیراز با ۵۳ ریال سود برآوردی پایین ترین جایگاه را به خود اختصاص می دهد. در مقابل پتروشیمی فارابی از نظر ریالی بیشترین میزان زیان هر سهم را برآورد کرده است.

ضمن اینکه نکته قابل توجه دیگر پیرامون این گروه آن است که بر خلاف سال مالی جاری، تنها دو مجموعه “شپمچا” و “شفارا” برای سال ۹۶ خود با زیان به ازای هر سهم مواجه هستند؛ این در حالی است که در سال مالی جاری چهار مجموعه به ازای هر سهم خود زیان برآورد کرده اند.