روز گذشته رکورد کم سابقه ۵۳۰ میلیون مترمکعب مصرف روزانه گاز در بخش خانگی به ثبت رسید. به عبارتی در ۲۴ ساعت گذشته به طور متوسط در هر ساعت حدود ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در منازل مسکونی سراسر کشور به مصرف رسیده است.

به گزارش پترون، ادامه برودت هوا در نقاط مختلف کشور موجب افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شد و روز گذشته رکورد کم سابقه ۵۳۰ میلیون مترمکعب مصرف روزانه گاز در بخش خانگی به ثبت رسید. به عبارتی در ۲۴ ساعت گذشته به طور متوسط در هر ساعت حدود ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در منازل مسکونی سراسر کشور به مصرف رسیده است.

به دنبال رشد کم سابقه مصرف گاز در بخش خانگی و سهم زیاد کلانشهرها در این خصوص، احتمال بروز افت فشار گاز در استانهای شمالی و غربی کشور به دلیل قرار گیری در انتهای خطوط لوله سراسری گاز افزایش یافته و در مجموعه شرکت ملی گاز ایران، اتخاذ تصمیمات و اعمال راهکارهایی برای جلوگیری از افت فشار در دستور کار قرار گرفته است.

گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها با کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیون مترمکعبی نسبت به روزهای گذشته مواجه شده تا افزایش مصرف در بخش خانگی جبران شود.

منبع : تسنیم