صنعت پتروشیمی ایران به عنوان صنعتی پیشرو می تواند با تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا، کشورمان را از خام فروشی رها سازد.

به گزارش پترون؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که توسعه شرکت های خصوصی در صنایع بالادست و نیز تکمیلی پتروشیمی راه گشای فصل جدیدی در جلوگیری از خام فروشی نفت به شمارمی آید، گفت: جذب سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی برای افزایش تولید فرآورده های نفتی در دستورکار قراردارد و دولت و مجلس پشتیبان این صنعت ارزشمند هستند.
مجید کیان پور، افزود: بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی با حضور کارشناسان و متولیان امر می تواند راه گشای برخی چالش های موجود در این صنعت باشد و در این  راستا باید به این نکته توجه داشت که همدلی و تعامل میان تمام ارکان صنعت پتروشیمی کشورمان می تواند ارزش افزوده بهینه ای را برای این صنعت پیشرو به همراه داشته باشد.
عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پتروشیمی کلید توسعه صنعت نفت است زیرا می توان در گام نخست با خام فروشی خداحافظی و در گام های بعدی فرصت های اشتغال بهینه ای را ایجاد کرد و اگر بتوانیم این صنعت را  توسعه دهیم اشتغال زایی مطلوبی در کشور نیز  ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، یادآورشد: نگاه به صنعت پتروشیمی باید به عنوان صنعتی مولد تغییر یابد و از آن حمایت شود و جایگاه این صنعت به عنوان یک صنعت اشتغال زا در راس تحقق هدف جلوگیری از خام‌ فروشی قرار گیرد تا به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی با توجه به اقتصاد مقاومتی بتوانیم به هدف های پیش بینی شده در چشم انداز دست یابیم.