قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندرامام در آذرماه هشت میلیون و ۵۰۳ هزار و ۱۷۳ ریال به ازای هر تن تعیین شد.

به گزارش پترون؛  معاونت برنامه ریزی وزارت نفت پیش از این قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام را برای فروردین‎ماه ۶ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۴۶ ریال، اردیبهشت‎ماه هفت میلیون ۱۳۹ هزار و ۱۲۶ ریال، خردادماه هفت میلیون ۱۴۶ هزار و ۶۸ ریال، تیرماه ۶ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۸ ریال، مردادماه ۶ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۱۹۳ ریال، شهریورماه هفت میلیون و ۱۳ هزار و ۷۶۸ ریال در هر تن اعلام کرده بود.
همچنین این معاونت، قیمت خوراک NGL در مهرماه را هفت میلیون و ۹۱۶ هزار و ۹۰۴ و آبان ماه را نیز هشت میلیون و ۲۲۶ هزار و ۹۱۶ ریال عنوان کرده که در توضیح این ۲ ماه آمده است، مزید استحضار قیمت‌های خوراک مهرماه و آبان ماه ابلاغ شده طی نامه شماره ۵۲۴۸۳۷ تاریخ ۱۰ بهمن ماه به قیمت‎های فوق اصلاح شده است.
قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت است که باید بر اساس مقررات و دستورعمل‎های مالی منظور شود.

منبع : نیپنا