مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان دی ماه امسال به بیش از ۱۶ میلیون و نهصد و شصت و یک هزارتن به ارزش بیش از ۷ میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ارزش صادرات انواع محصولات متنوع پتروشیمی تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان دی ماه به بیش از ۴ میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون دلار رسید.
روند تولید محصولات پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ماهشهر و نیز دیگر مناطق با توجه به برنامه ریزی های انجام شده روندی مطلوب را تجربه می کند و شرکت ها با توجه به میزان خوراک دریافتی و نیز برنامه های تعمیراتی اقدام به تولید با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات می کنند.
بر اساس این گزارش، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان دی ماه، مجتمع پتروشیمی نوری با صادرات بیش از یک میلیارد و شصت و هفت هزار دلار از نظر ارزش پیشتاز شرکت های تولیدی منطقه عسلویه بود، پتروشیمی زاگرس نیز با صادرات بیش از ۶۷۷ میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار دلار در جایگاه دوم قرار گرفت و پتروشیمی پارس با بیش از۶۴۰ میلیون و پانصد و نود و نه هزار دلار صادرات، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
پتروشیمی های آریاساسول و پردیس نیز به ترتیب با بیش از ۵۲۸.۷۱۸ و ۲۶۶.۹۹۳ میلیون دلار از دیگر شرکت های پتروشیمی صادر کننده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بودند.
بر اساس این گزارش، مجتمع پتروشیمی جم نیز تا پایان دی ماه ۴۷۴ میلیون وچهارصد و سی و نه هزار دلار صادرات محصولات مختلف را تجربه کرد.
این گزارش می افزاید: درمجموع بیش از ۹ میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزارتن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۴ میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون دلار از سوی پتروشیمی های واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس از ابتدای سال ۹۵ تا پایان دی ماه به خارج از کشور صادر شده است.

صادرات منطقه ماهشهر
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی( ماهشهر)، مجتمع پتروشیمی بندرامام موفق شد از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۵۷۹ میلیون دلار انواع محصولات تولیدی خود را روانه بازارهای بین المللی کند.
پتروشیمی مارون نیز با بیش از ۳۶۷ میلیون و نهصد و پانزده هزار دلار صادرات رتبه دوم را میان صادر کنندگان این منطقه به دست آورد و پتروشیمی لاله نیز موفق شد صادراتی بیش از ۲۱۱ میلیون و هفتصد وچهارده هزار دلار را تجربه کند.
گفتنی است که مجتمع های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا پایان دی ماه ۴ میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار تن محصول را به ارزش ۱ میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر کردند.

صادرات دیگر مناطق

بر پایه این گزارش ، در دیگر مناطق نیز پتروشیمی خارک پیشتاز بود و صادرات این مجتمع پتروشیمی تا پایان دی ماه به بیش از۲۸۸ میلیون و پانصد و هشتاد و چهارهزار دلار رسید و پتروشیمی های شازند با بیش از۲۲۱ میلیون دلار و پلیمرکرمانشاه با ۲۱۳ میلیون دلاردررتبه های بعدی قرار گرفتند.
بر پایه این گزارش، پتروشیمی های سایر مناطق کشور تا پایان دی ماه ۳ میلیون و بیست و سه هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را به ارزش بیش از ۱ میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت هزار دلار روانه بازارهای خارجی کردند.
این گزارش می افزاید: صادرات انواع محصولات پتروشیمی دردی ماه نیز همانند ماه های دیگرامسال روندی مطلوب را شاهد بود و در این ماه در مجموع یک میلیون و ششصد و هشتاد هزارتن محصول به ارزش ۸۹۹.۹۰۱ میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش، مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان دی ماه امسال به بیش از۱۶میلیون و نهصد و شصت و یک هزار تن به ارزش بیش از ۷ میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون دلار رسید.