بی پی افزایش سود خود در سال ۲۰۱۶ میلادی را ناشی از بهبود نسبی فضای تجارت در حوزه الفین ها و مشتقات دانست.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﯿﭙﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ (ICIS)، شرکت بریتانیایی بی پی (BP) در گزارشی از سه برابر شدن سود خود در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ خبر داد.
بر پایه این گزارش، حجم کل تولید پتروشیمی بی پی در سه ماهه چهارم پارسال با ۳.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۵ به سه میلیون و ۵۵۰ هزار تن رسید. حجم تولیدات پتروشیمی این شرکت همچنین با ۳.۶۱ درصد کاهش در کل سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افت پیدا کرد.
سود این شرکت در بخش پتروشیمی در کل سال ۲۰۱۶ میلادی نیز با رشد دو برابری نسبت به سال ۲۰۱۵ همراه بود. شرکت بی پی اعلام کرد که نتایج عملکرد مالی مطلوب در بخش پتروشیمی تا حدود زیادی مرهون به کارگیری فناوری های جدید و اختصاصی این شرکت است.
بر اساس این گزارش، شرکت بی پی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی به سود خالص ۴۹۷ میلیون دلار دست یافت. در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ این شرکت ضرر سه میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلاری را تجربه کرده بود.
این گزارش می افزاید: در کل سال ۲۰۱۶ نیز این شرکت سود خالص ۱۱۵ میلیون دلاری را ثبت کرد. در سال ۲۰۱۵ فعالیت های این شرکت با ضرر۶ میلیارد و۴۸۰ میلیون دلاری همراه بود.