رکود دی ماه بازار محصولات پتروشیمی با بهبود و شفافیت معاملات بازار در حال گذار است.

به گزارش پترون؛ بهبود حجم معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران و بازار آزاد در کنار نوسان قیمت ها ، امیدواری به ورود تقاضای مؤثر را به این بازار افزایش داده است. این دومین هفته پیاپی است که حجم معاملات در بورس کالا بیش از ۴۰ هزار تن ثبت می شود.
در روزسه شنبه شاهد عرضه ۵۳ هزار تن از انواع پلیمرها در بورس کالای ایران بودیم که برای خرید این حجم ، ۹۵ هزار و ۵۰۰ تن تقاضا بر تابلوی بورس کالای ایران نقش بست تا در نهایت ۳۶ هزار و ۱۵۰ تن از این حجم عرضه، مورد داد و ستد قرار گرفت. این آمارها نشان می دهد که معاملات روز سه شنبه از رونق مطلوبی برخوردار بوده و حتی حجم معاملات به نسبت هفته پیش از آن نیز افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، با توجه به رونق معاملات در هفته گذشته و رشد بیشتر قیمت ها در روز سه شنبه هفته جاری می توان از ورود بازار به یک فاز رونق قدرتمند خبر داد که می تواند با نزدیکی به روزهای پایانی سال، شرایط این بازار را به صورت کلی دگرگون سازد. هم اکنون بازار پلیمرها خود را برای ورود به یک فاز رونق آماده کرده ولی نمی توان به صراحت از ادامه دار بودن رونق معاملاتی در بورس کالا خبر داد ولی شرایط فعلی مطلوب است.
در بازار آزاد نیز پس از سه روز رشد ممتد قیمتی، شاهد آرامش یافتن شتاب رشد قیمت ها هستیم تا جایی که می توان از آرامش در این بازار یاد کرد. این در حالی است که عقب نشینی مقطعی قیمت ها پس از رشد نرخ را باید تعدیل و تثبیت بازار به شمار آورد که نقطه مثبتی در این بازار محسوب می شود. از سوی دیگر و با توجه به رشد حجم عرضه ها در بورس کالا در روز سه شنبه ، آرامش یافتن بازار با خوش بینی به افزایش حجم عرضه ها و تزریق مواد اولیه نیز منطقی به نظر می رسد که باز هم شرایط بازار آزاد را توجیه می کند.
با توجه به تمامی موارد فوق ، چهره بازار آزاد پلیمرها را باید همراه با رونق ترسیم کرد هرچند که در هفته جاری رکورد معاملات هفته گذشته نیز شکسته شده و برای دومین هفته پیاپی شاهد رونق معاملاتی و شکسته شدن سقف رکود معاملاتی هستیم. معاملات روز سه شنبه باعث شد تا حجم معامله هفتگی پلیمرها به بیش از ۵۰ هزار تن ، تا پایان روز سه شنبه افزایش یابد که از رشد معاملات و روند مطلوب داد و ستدها خبر می دهد.
نکته دیگری که در این بازار خودنمایی می کند را می توان بالابودن حجم عرضه ها در کنار نوسان قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی با جهت گیری افزایشی ملایم و همچنین رشد شکننده بهای ارز در بازار آزاد دانست. این موارد در نهایت می تواند از رشد قیمت ها در روزهای پیش رو در بورس کالا حمایت کرده که ممکن است این روند افزایشی به آرامی به بازار آزاد نیز سرایت کرده ولی تأثیر غالب آن را باید در اواسط هفته آینده جستجو کرد. با توجه به این موارد از هم اکنون باید چهره بازار پلیمرها را شرایطی توأم با تعدیل و تثبیت نرخ ها انتظار کشید.
بورس کالا دیروز سه شنبه شاهد معاملاتی پررونق بود، هرچند که غالب رشد قیمت ها و تجمیع تقاضا به گروه های کالایی محدودی ختم می شود که البته در هفته های اخیر نیز از جذابیت بالاتری برخوردار بوده اند. این در حالی است که حتی PVC که در هفته های اخیر از آرامشی نسبی برخوردار بوده ، باز هم روند جذابیت خود را باز پس گرفته هرچند که این بازار هنوز به فاز التهاب وارد نشده است.
گریدهای E6834 و S65 را می توان جذاب ترین گریدهای PVC در معاملات روز سه شنبه به شمار آورد. اگرچه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی ، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732، پلی پروپیلن فیلم HP525J، پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ، پلی پروپیلن نساجی HP552R، پلی پروپیلن شیمیایی EP548R و پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 را می توان از جمله معاملات جذاب روز گذشته به شمار آورد.
پلی پروپیلن نساجی HP552Rو پلی پروپیلن شیمیایی EP548R رکورد دار جذب تقاضا در برابر عرضه ها به شمار می روند.

منبع : نیپنا