تولید محصول در واحد POLYF شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۰ درصد ظرفیت اسمی را رقم زد و میزان تولید این واحد به سقف ۴۸۰ تن در روز رسید.

به گزارش پترون؛ محمد عیسی انوشا رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان اظهارکرد: پس از پایان موفقیت آمیز پروژه افزایش ظرفیت در POLY F و درسرویس قرارگرفتن این کارخانه با تلاش ، مراقبت و کنترل های همکاران واحدهای عملیاتی ، از ۲۵ دی ماه سال جاری تاکنون با رسیدن به ۱۲۰درصد ظرفیت اسمی ، تولید این واحد به سقف ۴۸۰ تن در روز رسید.
رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان با کم سابقه خواندن این موفقیت در واحدهای پلیمری با توجه به شرایط و فرآیند تولید آنها گفت: هم اکنون شرایط تحت کنترل بوده و درحال تنظیم واحد برای تست کارایی هستیم و تمام پارامترهای کیفی محصول مانند ویسکوزیته ، رنگ و … درشرایط بسیارخوبی قرار دارد.
وی افزود : این دستاورد نتیجه تدبیر و تلاش همه گروه های حاضر در این برنامه بوده که با تولید ۴۸۰ تن محصول پلی اتیلن ترفتالات در روز موفق به ثبت رکورد بیشترین میزان تولید پلی استردرمیان هفت واحد موجود پتروشیمی شهید تندگویان شدند.
بر اساس این گزارش ، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بزرگترین تولید کننده اسید ترفتالیک خالص و پلی اتیلن ترفتالات در کشور است که علاوه برانجام پروژه های افزایش ظرفیت POLY F و  POLY G ، پروژه خط انتقال پلیمر مذاب ازPOLY G به واحدهای نساجی را دردست اجرا داشته ، همچنین درآینده ای نزدیک پروژه افزایش ظرفیت POLY H را نیز آغاز خواهدکرد.

منبع : نیپنا