به مهندس شیمی خانم جهت کار در آزمایشگاه مرکب سازی در یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهریار نیازمندیم.

ارسال رزومه به شماره فکس یا ایمیل زیر

آدرس ایمیل: info@fakhimink.com
فکس: ۰۲۱۴۴۲۷۳۲۰۸