مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: تمام مراحل قانونی واگذاری طرح پتروشیمی دماوند با همکاری خریداران در حال انجام است و تا سه هفته دیگر واگذاری رسمی این طرح پتروشیمی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پترون؛ جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: کنسرسیومی متشکل از هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان و ساتا ، طرح پتروشیمی دماوند را خریداری کردند که همه مراحل قانونی آن طی شده و تا سه هفته آینده پس از پرداخت قسط اولیه، قرارداد به خریدار ابلاغ خواهد شد و خریداران می توانند پتروشیمی دماوند را تحویل بگیرند.
وی افزود: پتروشیمی دماوند به صورت مزایده واگذار و فرایند قانونی کار هم طی شده است و سازمان خصوصی سازی استعلام های مربوطه را انجام داده هیچگونه مشکلی از طرف خریدار نبوده است.
سبحانی ادامه داد: مبلغ پایه مزایده حدود هشتصد و بیست و هفت میلیارد تومان بوده که خریدار نیز تقریبا قیمت پایه را پیشنهاد داده بود که ۱۰% را به صورت نقدی و مابقی را در اقساط ۱۰ ساله پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر خریدار مطابق تعهداتش باید واریز مبلغ اولیه را داشته باشد تا در مرحله بعدی ابلاغ قرارداد صورت گیرد و با توجه به اینکه خریدار در استعلام ها مشکلی نداشته بقیه موارد هم بدون مشکل طی خواهد شد.
مشاور سازمان خصوصی سازی اظهار تاکید کرد: سه شرکت هلدینگ خلیج فارس ۳۰ درصد سهام، ساتا ۲۵ درصد و نفت و گاز پارسیان نیز ۲۵ درصد سهام را در قالب یک کنسرسیوم دراختیار می گیرند و ۲۰ درصد سهام پتروشیمی دماوند نیز در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می ماند.
به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیمی دماوند، تامین کننده یوتیلیتی و آفسایت فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است و در راستای تامین برق، آب، بخار، هوای فشرده، اکسیژن، ازت، گاز سوخت و خوراک و شبکه خطوط ارتباطی مجتمع های تولیدی فاز دوم طرح های پتروشیمی فعالیت می کند.
خوراک طرح تامین یوتیلیتی و شبکه آفسایت فاز ۲ پتروشیمی، در منطقه فاز ۲ عسلویه (غرب فاز ۱)، گاز سوخت، هوا و آب دریا است و درزمینی به مساحت تقریبی ۹۰ هکتار واقع شده است.
واحد های تصفیه پساب های صنعتی و زباله سوز، ایستگاه های اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز، طراحی خطوط فلر، ایستگاه های آب آتش نشانی، ایستگاه های پست برق ۲۰/۲۳۰ کیلو ولت، پست برق ۴۰۰/۲۳۰ کیلو ولت و پست تطبیقی ۱۳۲/۲۳۰ کیلو ولت از پروژه هایی هستند که علاوه بر شبکه انتقال خوراک، محصولات و یوتیلیتی، در واحد آفسایت پیش بینی شده اند.