با حکم وزیر نفت، «علی مبینی دهکردی» که سال ۸۹ جای خود را در ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی به «سیدحسین ایرانمنش» داده بود به ریاست این موسسه مطالعاتی بازگشت.

به گزارش پترون؛  با صدور حکمی از سوی «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان، «علی مبینی دهکردی» به جای «سیدحسین ایرانمنش» رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی شد.

ایرانمنش ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۸۹ با صدور حکمی از سوی «مسعود میرکاظمی» وزیر وقت نفت ایران به جای مبینی دهکردی به عنوان ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی منصوب شده بود و عصر امروز بعد از گذشت ۶ سال و نیم فعالیت در این سمت، با حکم «بیژن زنگنه» از این سمت برکنار شد و مبینی دهکردی به سمت قبلی خود بازگشت.

مبینی دهکردی که دکترای خود را در رشته علوم دفاعی استراتژیک در سال ۸۳ از دانشکده مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی گرفته، از صبح فردا بر صندلی ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی تکیه خواهد زد تا این موسسه مطالعاتی را راهبری کند.

منبع : تسنیم