در هجدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز، شرکت پتروشیمی فن آوران موفق به کسب لوح تقدیر و تندیس واحد خدمات سبز از سوی سازمان محیط زیست کشور شد.

به گزارش پترون؛ این مجتمع در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و در جهت همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف دستیابی به توسعه پایدار در کنار حفظ منابع و محیط زیست، گام های موثری در حفظ و صیانت از محیط زیست کشور برداشته است. کسب جایزه مدیریت سبز، جایزه جهانی انرژی و جایزه صنعت سبز در سال های اخیر به صورت متوالی دال بر این ادعاست.
همچنین در هجدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که با حضور معاون اول رئیس جمهور،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل،سازمان همکاری های بین المللی آلمان و جمعی از فعالان صنعتی و خدماتی در سالن همایش های بین المللی سازمان محیط زیست برگزار شد، شرکت پتروشیمی فن آوران موفق به کسب لوح تقدیر و تندیس سیمین واحد خدمات سبز سال ۱۳۹۴ در بین واحدهای صنعتی و خدماتی شد.
در این همایش از اقدامات زیست محیطی شرکت پتروشیمی فن آوران (مصرف بهینه حامل های انرژی، اخذ گواهینامه ها، مدیریت پساب های صنعتی، راه اندازی مکانیزم های کاهش آلودگی هوا، اجرا و مدیریت سیستم های مدیریت پسماندهای صنعتی، نصب و راه اندازی دستگاه های کاهش آلودگی صدا، فرهنگ سازی، تشکل و حمایت از سازمان های مردم نهاد محیط زیست و صرفه جویی انرژی فن آوران) تقدیر بعمل آمد.

منبع : نیپنا