پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک به آدرس ncup.ir همزمان با ایام مبارک ماه شعبان به طور آزمایشی راه اندازی گردید.

روابط عمومی اتحادیه سراسری از کلیه مخاطبان تقاضا دارد تا با پشنهادات خود اتحادیه سراسری را در بهبود هر چه بیشتر این پایگاه اطلاع رسانی یاری رساند