تامین خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها امسال نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری یافته است و در مورد تامین خوراک پتروشیمی‌ها در نقاط مختلف کشور نگرانی وجود ندارد.

به گزارش  پترون، مصرف گاز پتروشیمی ها در روزهای اخیر با وجود افزایش برودت هوا در شرایطی مطلوب قرار دارد و نه تنها مجتمع های پتروشیمی برای تامین خوراک خود مشکل نداشته اند، بلکه در ۲۴ ساعت گذشته حجم گاز ارسالی به حدود ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.این در حالیست که این رقم، در هفته گذشته در حدود ۴۶.۵ میلیون متر مکعب بود.
این گزارش می افزاید: همزمان با ورود موج جدید هوای سرد به داخل کشور، با تدبیر وزارت نفت، خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با وجود جهش مصرف گاز خانگی، تامین می شود و تولید در همه مجتمع‎های پتروشیمی تداوم دارد.
به گزارش نیپنا، علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش گفته بود: با بهره برداری کامل از خطوط لوله ششم و نهم سراسری مشکل انتقال گاز برطرف خواهد شد و هماهنگی‎های لازم میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران برای رفع کامل برخی مشکلات موجود انجام شده است.

منبع : نیپنا