سمینار درآمدی بر لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در صنعت پتروشیمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ( ۳ و ۴ بهمن ماه ) در هلدینگ نفت و گاز پتروشیمی تاپیکو) برگزار شد.

به گزارش پترون؛ در این سمینار که توسط شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برای مدیران بخش های بازرگانی و مالی هلدینگ تاپیکو برگزار شد ، مخاطبان با مفاهیم لجستیک ، زنجیره تامین و ظرفیت موجود در این حوزه آشنا شدند.
هدف از برگزاری این سمینار، آشنایی مدیران حوزه های بازرگانی و مالی با پارادایمی است که به موجب آن سازمان های تولیدی – صنعتی کشور با آن مواجه اند که صرفا به سود آوری و ارزش آفرینی بخش تولید بسنده کرده و از ریسک های بازرگانی گریزان بوده و تلاشی قابل توجهی برای شناسایی سود و کسب ارزش های نهفته در لجستیک و زنجیره تامین نمی کنند.
مدیران ارشد تاپیکو با برگزاری اینگونه سمینارها برآنند تا با آگاهی سازی و برجسته نمودن ارزش های نهفته در این حوزه ، تغییراتی قابل توجهی را در ترم های خرید و فروش شرکت های زیر مجموعه اعمال کرده و ارزش های موجود در طول زنجیره تامین را  تبدیل به سود برای سازمان های ذی نفع نمایند.

منبع : نیپنا