صنعت پتروشیمی ایران درصورت فراهم شدن شرایط می تواند با همدلی و تعامل ، هدف های پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را محقق کند.

به گزارش پترون؛ مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار نیپنا، با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل میان فعالان صنعت پتروشیمی کشورمان اظهار کرد: با برنامه ریزی درست و با دراختیار قراردادن امکانات به بخش خصوصی، تامین خوراک، جهت دهی و اولویت بندی طرح ها از طرف وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فراهم کردن سرمایه از طرف بخش خصوصی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه ششم می تواند به ۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد و این هدف دور از ذهن نیست.
عادل نژاد سلیم با بیان این که وزارت نفت وNPC می توانند مسیرتوسعه صنعت پتروشیمی را هموارکنند گفت: مجلس در برنامه ششم آورده که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان این برنامه به ۱۳۰ میلون تن افزایش یابد اما اجرای این برنامه با صنعت پتروشیمی است. به گونه ای که اگر بخش خصوصی بتواند فاینانس بیاورد و بودجه طرح ها را بطور کامل تامین کند رسیدن به تولید ۱۳۰ میلیون تن امکان پذیر است.
وی افزود: درحال حاضرشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۲ پروژه در دست اجرا دارد که حدود ۱۳ میلیون تن از نیمه دوم سال ۹۷ به ظرفیت کنونی صنعت پتروشیمی اضافه می شود. به گونه ای که ظرفیت ۲۵ میلیون تنی بعد از نیمه دوم سال ۹۷ به حدود ۴۰ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر این برنامه درست مدیریت شود و امکانات، بودجه و خوراک تامین شود تا ۶ سال آینده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره هلدینگ خلیج فارس با بیان این که برنامه ششم می تواند به صنعت پتروشیمی توجه بیشتری کند تاکید کرد: موتور توسعه کشور با توجه به مزایا و خوراک، صنعت پتروشیمی است. اما برای اجرای این برنامه حاکمیتی باید رگلاتوری در این صنعت ایجاد شود و تحقق این امر منجر به همگرایی بیشتر درصنعت رو به رشد پتروشیمی خواهد شد.
نژاد سلیم با اشاره به این که مسیر توسعه بودجه، امکانات، انگیزه و فروش محصولات می خواهد خاطر نشان کرد: صنعت پتروشیمی ایران با توجه به وجود زیر ساخت های موجود، روند رشد خود را می داند و به راحتی مسیر توسعه را طی خواهد کرد به شرط این که برخی مشکلات حل شود.