پترون – در هم اندیشی آشنایی با مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار که به همت مدیریت منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، پرفسور محمود صباحی استاد دانشکده مهندسی شیمی لویزیانای آمریکا گفت: در شرایط فعلی، ایران آماده یک انفجار صنعتی شیمیایی است که البته این انفجار صنعتی باید حساب شده و برنامه ریزی شده باشد و با مطالعه تجربیات کشورهای در حال توسعه که این مسیر را با موفقیت طی کرده اند، یک مدل مطابق با اقتضائات کشور، تهیه و اجرا شود.

وی افزود: نقش پژوهش و توسعه در تمامی این مراحل تعیین کننده است و بنگاه ها باید اعتقاد کاملی به بهبود توانمندهای در این بخش حساس داشته باشند، زیرا عامل اول و نهایی پایداری اقتصادی در جهان است.

پرفسور صباحی با تاکید بر اختراع و نوآوری به عنوان عوامل رشد پایدار، گفت: تا زمانی که بخش پژوهش و توسعه از مرحله خمودگی عبور نکند، هرگز تفکرات توسعه صنعتی و پایدار به نوآوری در صنعت منتهی نخواهد شد.

استاد دانشکده مهندسی شیمی لویزیانای آمریکا خاطر نشان کرد: صنایع شیمیایی دنیا اکنون به سمتی می رود که علاوه بر رفع نیازهای جامعه، به سلامت محیط زیست و شهروندان خدشه ای وارد نکند و درعین حال به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

وی افزود: با توجه به جهش دوم در دوران پسا تحریم، صنعت پتروشیمی باید درک عمیق و درستی نسبت به تکنولوژی های برتر در این صنعت داشته باشد و توجه به این موضوع در موفقیت مذاکرات پیش رو با شرکت های خارجی بسیار حیاتی و ضروری است.

به اعتقاد صباحی، استراتژی صنعت پتروشیمی باید با توجه به زیر ساختهای موجود، به سمت خلق ایده و نوآوری حرکت نماید، بنابراین اگر صنعت نسبت به آنچه که در دنیای تکنولوژی روز اتفاق می افتد، بدون دانش و آگاهی های لازم و مستمر باشد، قطعا در مسیر پر سرعت تحولات موفق نخواهد بود.

وی افزود: مدیران صنعت پتروشیمی باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که تکنولوژی ها دارای چرخه عمر مشخصی هستند و باید این موضوع در تمامی مذاکرات خرید تکنولوژی برای صنعت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

صباحی با اشاره بر اینکه به خاطر مسائل زیست محیطی، اقتصادی و دسترسی به منابع، تکنولوژی ها به سرعت در حال تغییر است،گفت: همزمان با بهبود و ارتقاء فرآیندهای فنی واحدهای پتروشیمی، دنیا در حال پیش بینی تحولات تکنولوژی ها در آینده است. بنابراین لازم است بخش پژوهش و توسعه صنعت پتروشیمی  زیر و بم و ساختارهای هر تکنولوژی را تجزیه و تحلیل کند و بعد اقدام به خرید یا انتقال تکنولوژی ها نمایند.

منبع: (+)