ظرفیت تولید شرکت صنایع پتروشیمی کویت تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۱۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

به گزارش پترون؛  شرکت صنایع پتروشیمی کویت (PIC) به تازگی اعلام کرد که قصد دارد بر اساس راهبرد بلندمدت خود ظرفیت تولید پتروشیمی این شرکت را تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۱۶ میلیون تن در سال افزایش دهد.
شرکت صنایع پتروشیمی کویت با اعلام برنامه بلندمدت خود عنوان کرد: در حال حاضر از ظرفیت تولید سالانه هشت میلیون تن محصولات پتروشیمی شامل سه میلیون تن کود شیمیایی، ۲ میلیون تن محصولات الفینی و ۲ میلیون تن محصولات آروماتیکی برخورداریم.
این شرکت همچنین اعلام کرد که برنامه یادشده موسوم به راهبرد ۲۰۴۰ (۲۰۴۰ strategy) با همکاری شرکت نفت کویت (KPC) اجرایی می شود. شرکت نفت کویت قرار است زمینه را برای افزایش سه برابری نیروی انسانی شرکت صنایع پتروشیمی کویت برای پروژه های آتی فراهم کند.
محمد الفرهود، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی کویت، می گوید: به لطف تلاش چشمگیر کادر آموزش دیده و با مهارت، سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی کویت در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ حدود ۴۳۱ میلیون دینار کویت برآورد می شود. رقمی که ۱۴۱ درصد بالاتر از سال مالی پیش از آن و ۲۶۳ میلیون دینار بالاتر از هدف گذاری ۱۶۸ میلیون دیناری این شرکت بوده است.
وی جهش قابل ملاحظه سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی کویت را عمدتا ناشی از خریداری شرکت ME Global توسط شرکت پتروشیمی ایکویت دانست. ایکویت یکی از زیرمجموعه های شرکت صنایع پتروشمی کویت به شمار می رود. ME Global از تولیدکنندگان عمده اتیلن گلایکول است.

منبع : نیپنا