مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اجرای پلنت های جدید برای تصفیه پساب طرح ها و مجتمع های پتروشیمی درعسلویه خبر داد.

به گزارش پترون؛ حمیدرضا عجمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا، با تاکید براین که هم‌اکنون ظرفیت تصفیه‌خانه پساب پتروشیمی مبین به میزانی هست که بتواند پساب شرکت‌های پتروشیمی که درمنطقه فعال هستند را پوشش دهد، گفت: ظرفیت تصفیه پساب در مجتمع دماوند بیشتر از ظرفیت مجتمع مبین خواهد بود.
وی یادآور شد: اگر مجتمع دماوند زودتر ساماندهی شود، به پیشبرد طرح های فاز ۲ و ۳ کمک می کند.
مدیرایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به عملکرد شرکت‌ها نیز، گفت: مجتمع‌های پتروشیمی‌ که وظیفه تصفیه پساب آنها با مبین است، حوضچه‌های اطمینان تخلیه سر راهی در نظر گرفته‌اند تا درصورت عدم پذیرش مقطعی پساب از سوی مبین، این حوضچه‌ها را به کار گیرند.
عجمی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تخلیه پساب دردریا، احداث تصفیه‌خانه‌هایی در شرکت‌ها در چند پلنت پیش بینی شده و در حال اجرا است؛ هم اکنون در پتروشیمی مارون، پتروشیمی فجر و پتروشیمی بندرامام این پلنت‌ها اجرا شده است.
وی یادآور شد: مطالعات پلنت‌های پساب در فاز ۲ عسلویه درحال انجام و هنوز چهارچوب آن‌ها نهایی نشده است.
به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیمی مبین، پساب‌های ارسالی از کلیه مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه را طبق مشخصات تعریف شده در طراحی اولیه، جهت تصفیه در واحد تصفیه پساب صنعتی خود دریافت می کند.
پساب‌های ارسالی از مجتمع‌های الفین، متانول، آروماتیک، استحصال اتان، اوره و آمونیاک در قالب سه جریان پساب با بار آلودگی بالا، پساب با بار آلودگی کمتر و پساب بهداشتی، توسط این شرکت دریافت می شوند.
بخش COC این واحد در چهار بخش تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی و فیلتراسیون، قابلیت تصفیه پساب COC با ظرفیت نرمال ۳۳۱ مترمکعب در ساعت را دارا است.
بخش POC این واحد در سه بخش تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی و فیلتراسیون قابلیت تصفیه پساب POC با ظرفیت نرمال ۱۲۰ مترمکعب در ساعت و بخش SN قابلیت تصفیه پساب بهداشتی با ظرفیت نرمال ۱۷ مترمکعب در ساعت را دارا است.
پساب تصفیه شده خروجی از مرحله بیولوژیک، به منظور کاهش ذرات جامد، رنگ و بوی آب به بخش فیلتراسیون (فیلترهای شن-کربن اکتیو) ارسال می گردد. آب خروجی از فیلتر به حوضچه گندزدایی ارسال شده و پس از تزریق آب ژاول، به حوضچه آب سرویس منتقل می شود. بخش فیلتراسیون واحد تصفیه پساب، قابلیت تولید ۱۵۰ متر مکعب در ساعت آب سرویس را دارد.