مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه عبور خط ششم گاز سراسری از جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه را گریز ناپذیر دانست و افزود: تلاش شده تا این پروژه بگونه‌ای اجرا شود که کمترین خسارت به جنگل‌های استان وارد شود.

بع گزارش پترون؛ مراد شیخ‌ویسی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در مورد عبور خط ششم لوله گاز سراسری از جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه اظهار کرد: اجرای پروژه احداث این خط لوله از حدود هفت سال پیش در کشور آغاز شده و از حدود شش سال پیش نیز وارد استان کرمانشاه شد و تلاش شده تا در حین اجرای این پروژه کمترین خسارت به جنگل‌های زاگرس در استان وارد شود.

شیخ‌ویسی افزود: این خط انتقال گاز یک لوله ۵۶ اینچی است که از عسلویه می‌آید و عبور آن از بخشی از جنگل های استان کرمانشاه گریزناپذیر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به مخالف با این طرح در زمان ورودش به استان به دلیل قطع و نابودی بخشی از جنگل‌های استان، افزود: با مخالفت استان مدت زیادی این پروژه متوقف بود و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته قرار شد این پروژه در کنار خط اتیلنی که به منظور تامین خوراک پتروشیمی کرمانشاه در سال‌های گذشته اجرا شده بود، قرار گیرد تا با کمترین خسارت به جنگل های استان اجرا شود.

وی افزود: تنها در یک قطعه از مسیر به دلیل قطر زیاد لوله و شیب‌دار بودن منطقه باید خط انتقال به صورت یک واریانت اجرا شود.

شیخ ویسی ادامه داد:  طول مسیر این خط لوله در مناطق جنگلی استان کرمانشاه حدود ۱۲ کیلومتر در جنگل‌های منطقه عثمانوند در جنوب کرمانشاه خواهد بود و با اجرای این پروژه ۱۲ کیلومتر از جنگل‌های استان با عرض بین ۴۰ تا ۵۰ متر از بین خواهد رفت.

شیخ‌ویسی در ادامه اجرای این پروژه ملی را گریز ناپذیر عنوان و از تلاش سازمان‌های مردم نهاد برای اجرای بهتر و کم خسارت‌تر این پروژه تقدیر کرد.

شیخ‌ویسی برآورد خسارت اجرای این طرح را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون دو میلیارد تومان از این خسارت پرداخت شده که البته تنها نیمی از آن در اختیار استان قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزایش رقم خسارت برآورد شده و اختصاص کامل آن به استان جهت هزینه شدن در سطح جنگل‌ها و منابع طبیعی را خواسته سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد.

شیخ‌ویسی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه خط نهم گاز سراسری در جنگل‌های زاگرس گفت: با تلاش‌های انجام گرفته قرار شده این خط لوله نیز از کنار آن دو خط دیگر عبور کرده تا کمترین خسارت به جنگل‌های استان وارد شود.

انتهای پیام