قرار است ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه ششم به ۱۳۰ میلون تن افزایش ‌یابد و این هدف دربرنامه های توسعه صنعت پتروشیمی ترسیم شده است.

به گزارش پترون، جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهارکرد: درماده ۵۵ برنامه ششم و دربند ۳ آورده شده، شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در راستای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی فراهم شود به گونه ای که تا آخر برنامه ششم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد. اما روش هایی که صنعت پتروشیمی را به این هدف برساند در برنامه ششم مغفول مانده است که باید این ضعف در برنامه های سالانه پوشش داده شود تا به این چشم انداز رسیده شود.
وی با بیان اینکه ماده ۲ برنامه ششم بند مهمی است که در این بخش صنعت پتروشیمی از قلم افتاده است، گفت: ایران در صنعت پتروشیمی مزیت نسبی دارد و بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی را محصولات پتروشیمی تشکیل می دهند اما در برنامه ششم به طور شایسته به این صنعت پرداخته نشده است و باید به صنعت پتروشیمی ایران توجه بیشتری داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس مطالعات و نظرهای کارشناسان باید زنجیره ارزش صنایع پایین دستی وتولیدات محصولات با ارزش افزوده بالا در صنعت پتروشیمی شکل بگیرد. البته مقداری از این موضوع قبل از تحریم ها شکل گرفت اما وجود تحریم ها، باعث عقب افتادگی این صنعت شد و بسیاری از کشورها که صاحب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی بودند، حاضر نشدند دانش فنی را در اختیار ایران قرار دهند.
میرزایی خاطر نشان کرد: درحال حاضر با وجود برجام که شرایط مهیا شده است باید نقاط ضعف صنعت پتروشیمی شناسایی و برطرف شود و شرایطی به وجود آید تا به هدف ۱۳۰ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی رسیده شود. درواقع صنعت پتروشیمی صنعت حساس کشوراست که باید از دانش و تکنولوژی روز و استفاده از سرمایه خارجی بهره برد تا شاهد گشایش وتوسعه این صنعت به گونه ای باشیم تا به هدف تولید با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی رسیده شود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور حدود ۶۰ میلیون تن است و در برنامه ششم به غیر از افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۰ میلیون تن به موضوع دیگری به طور خاص در صنعت پتروشیمی پرداخته نشده است.