هنوز بازارهای کالایی چهره اصلی خود را با افزایش یا کاهش قیمت ها نشان نداده و غالب معاملات در بورس کالا از روندهای داخلی و حجم عرضه و تقاضای کالاهایی خاص تأثیر می پذیرد.

به گزارش خبرنگار پترون، در بازار محصولات پتروشیمی اگرچه شاهد افت قیمت ها دربازارآزاد هستیم ولی حجم معاملات در بورس کالا به نسبت هفته پیش از آن درمسیر رشد قرارگرفته که داده مهم و مثبتی برای این بازار به شمار می رود. این در حالی است که هنوز در زمان سنتی رکود در بازارهای پتروشیمی قرار داریم که امکان بهبود سریع این بازار را محدود می سازد.
در بازارهای جهانی حجم بدبینی ها به دورنمای قیمت ها محدودتر از قبل شده و معاملات روزهای اخیر مخصوصاً داد و ستدها در بازارهای اصلی همچون نفت و فلزات پایه نشان می دهد که می توان به بازگشت امیدواری ها خوش بین بود.
بر اساس این گزارش، در بازارمحصولات پتروشیمی دیروز باز هم شاهد ادامه رکود در معامله ها بودیم تا جایی که این بار حتی کاهش قیمت های بیشتری برای روز سه شنبه به ثبت رسید که شاید روند کاهشی قیمت دلار در روزهای اخیر را بتوان یکی از دلایل آن به شمار آورد.
این در حالی بود که همین سیگنال مهم یعنی کاهش قیمت دلار و ادامه افت قیمت ها در بازار آزاد در نهایت موجب شد تا شرایط کم رونقی در بورس کالا نیز تجربه شود تا جایی که یقین کنیم که رکود فصلی بسیار قوی تر از خوش بینی های تزریق شده به بازار است .
در روز سه شنبه شاهد بودیم که حجم عرضه ها چندان هم انتظارها را محقق نکرد و درمقایسه با رکود موجود، باز هم عرضه های چندان مهمی تجربه نشد تا جایی که عرضه نزدیک به ۴۱ هزار و ۵۰۰ تن ازانواع پلیمرها با رونق چندانی رو به رو نشده و تنها ۲۳ هزار و ۶۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.
این رقم معاملاتی نشان می دهد که نمی توان به خروج قدرتمند از رکود چندان هم خوش بین بود زیرا با احتساب این حجم معاملاتی، در هفته جاری حجم معاملات به بیش از ۳۸ هزارتن رسیده که نشان دهنده وضعیت معاملاتی در مرز رکود است. در هر حال همین رقم نیز به نسبت قیمت های فعلی در مقایسه با حجم معاملات هفته گذشته از رونق داد و ستدهای خبر می دهد که نکته مهم و مثبتی برای این بازار محسوب خواهد شد. به نظر می رسد بازار پلیمرها به آرامی در مسیر خروج از رکود قرار گرفته ولی هنوز نمی توان از بهبود قاطع بازار صحبت کرد.
این گزارش می افزاید: در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت ها هستیم که می تواند سیگنالی مهم برای بهبود حجم معاملات روزهای اخیر به شمار رود اگرچه تأثیر اصلی این رخداد را باید در رشد قیمت های پایه در روز یکشنبه آینده جستجو کرد اما باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر ، شاید بخشی از پتانسیل رشد قیمت ها به این دلیل تحلیل رود هرچند که باید تا پایان یافتن فعالیت ها در بازارهای جهانی در روزهای پیش رو و دقیق تر تا پایان هفته جاری صبر کرد که روند اصلی قیمتی تعیین شود.
گفتنی است که دیروز در برابر ۱۲۰۰۰ تن عرضه وکیوم باتوم ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ تن تقاضا به ثبت رسیده که نشانه ای از احتمال افزایش قیمت هاست.

منبع : نیپنا