به گزارش خبرنگار پترون به نقل از خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین جزئیات تشکیل ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در اتاق تعاون ایران و برنامه‌های پیش رو برای تحقق این سیاست‌ها اظهار داشت: در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت مردم در قوی‌ترین شکل حقوقی آن در اقتصاد قطعاً به صورت «تعاون» نمایان می‌شود.

وی افزود: مردمی‌ترین بخشی که موظف به اجرای این سیاست‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد است، اتاق تعاون ایران خواهد بود که در سطح عالی، ستاد ویژه آن تشکیل شده است؛ این ستاد با هدف برنامه‌ریزی اصولی و پیشبرد اهداف سند استراتژی سه ساله با محوریت اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت.

عظیمی با بیان اینکه کارگروه‌های این ستاد در بخش‌های مختلف نیز شامل شده است، گفت: این کارگروه‌ها به همراه کمیته‌های تخصصی به روانسازی فعالیت‌های مختلف تعاونی ها در کشور کمک می‌کند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش دولت در جریان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت با این شکل ساختاری، قطعاً بدون حضور مردم توان اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت و در این باره سعی داریم با استفاده از نخبگان اتاق تعاون، به کمک دولت بیاییم.

وی گفت: علاوه بر پیشبرد این سیاست‌ها، قطعاً از ظرفیت رسانه‌ها نیز کمک خواهیم گرفت تا بدون توجه به حواشی، تنها به تحقق سیاست‌های مقام معظم رهبری در اقتصاد بیندیشیم.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران معتقد است تشکیل شخصیت‌های حقوقی با استفاده از شبکه‌های مردمی که به عدالت اجتماعی هم نزدیک‌تر باشد، تعاونی‌ها خواهند بود و برای تحقق این امر ابتدا باید به زیرساخت‌ها و ایجاد یک باور ملی توجه کرد.

وی تأکید کرد: گسترش فرهنگ کار جمعی، رقابت‌های سالم، مشوق‌های اقتصادی مطلوب، شفاف‌سازی و ترجیح منافع جمعی بر افراد از مؤلفه‌های بخش تعاون کشور است.