پترون – شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سازندگان ایرانی فعال در صنعت پتروشیمی حمایت می کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پنج شنبه (پنجم آذر ماه) در حاشیه بازدید از کارخانه های لوله سازی خوزستان، فولاد اکسین خوزستان و نیز کارخانه تاشا، در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: این شرکت از سازندگان توانمند ایرانی حمایت کامل می کند و آماده هرگونه همکاری و تعامل است.

عباس شعری مقدم با تاکید بر نقش مهم سازندگان ایرانی و بخش خصوصی در دوران پسا تحریم افزود: با یکدلی و تعامل و نیز با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در کشور باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم و با تکیه بر توان داخل در مسیر رشد و توسعه صنعت پتروشیمی ایران گام برداریم.

وی با بیان این که دردوران پسا تحریم افزون بر سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و نیز ورود فناوری های جدید به کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی می تواند برای تحقق جهش در صنعت پتروشیمی ایران راهگشا باشد، گفت: بخش خصوصی می تواند در تحقق هدف های پیش بینی شده برای صنعت پتروشیمی مشارکت فعالی داشته باشد.

شعری مقدم با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت های موجود در مسیر توسعه این صنعت اظهار کرد: در دوره جدید باید به بهترین نحو زیرساخت ها را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم تا باور بخش خصوصی به سودآوری این صنعت و ریسک پایین آن تقویت شود و با اطمینان بتواند در این صنعت سرمایه گذاری کند و سازندگان ایرانی نیز می توانند با افزایش سطح کمی و کیفی  تولید تجهیزات و قطعه های مورد نیاز، قدرت رقابت پذیری خود را افزایش دهند.

منبع: نیپنا