معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: توسعه پایدار از راه تحقق اقتصاد دانش بنیان و گسترش فضای کسب و کار محقق خواهد شد.

به گزارش پترون، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری  در دومین کنفرانس مهندسی تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار، گفت: در حوزه صنعت و تکنولوژی تحولات زیادی اتفاق افتاده است و اقتصاد کنونی در جهان به احداث کارخانه وابسته نیست و شرکت هایی مثل گوگل و استارت آپهای جهانی و داخلی فضای کسب و کار را متحول کرده اند.
وی افزود: زمانی  فکر می کردیم که برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت نیازمند راه اندازی یک کارخانه پتروشیمی توسط دولت هستیم و این در حالی است که در شرایط کنونی کارآفرینی توسط شرکت های دانش بنیان اتفاق می افتد و این شرکت ها تنها به یک فضای کسب و کار عادلانه نیازمند هستند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: این شرکت ها که عمدتا از خلاقیت و دانش جوانان ایرانی ایجاد شده است و با سرمایه های اندک و شخصی راه اندازی شده اند و برای توسعه آنها نیازمند یک حرکت اجتماعی است تا امکان فعالیت برای این گونه شرکت ها فراهم شود.
ستاری در مورد اقتصاد وابسته به نفت گفت: من به اقتصاد نفتی اصلا ایمان ندارم و معتقدم با پول نفت بسیاری از کارآفرینی ها نابود شده است و با وجود ۳ هزار شرکت دانش بنیان و هزاران استارت آپ باید محیطی برای کسب وکار نوین ایجاد شود و مدلی برای اقتصاد و اشتغال طراحی کنیم که یکی از مدلهای شغلی می تواند در حوزه محیط زیست مانند دفع پساب باشد.
وی خاطر نشان کرد: از منظر فارغ التحصیل مهندسی در دنیا رتبه چهارم را داریم و از نیروی انسانی فوق العاده بالایی برخورداریم. نفوذ فناوری چیزی نیست که با دست دولت انجام شود بلکه خود مردم و جوانها با شرکت های دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و اگر امکان فعالیت در یک فضای کسب و کار عادلانه را برای آنها فراهم شود می توان به آینده اقتصادی با رشد ۱۰۰ درصد امیدوار باشیم . سرمایه گذار ی در این شرکتها به دلیل احداث کارخانه یا موقعیت فیزیکی شرکت ها نیست بلکه به علت دانش و پژوهش اتفاق می افتد.

منبع : نیپنا