مدیرعامل شرکت بورس کالا : محدودیتی برای خرید تعاونی ها وجود ندارد و تشویق می کنیم برای شرکت های خود هم خرید کنند.

به گزارش پترون؛ حامد سلطانی نژاد در پاسخ به انتقاد رئیس اتحادیه پلاستیک و نایلون که گفته است محصولات پلیمری را دلالان خریداری می کنند ، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود : در بورس کالا دو گروه خریدار وجود دارد، عده ای مصرف کننده که مستقیم از بورس کالا خرید می کنند و عده ای در قالب تعاونی ها این خرید را انجام می دهند.

وی ادامه داد : تمام این افراد از طریق سایت بهین یاب وزرات صنعت معرفی می شوند و براساس مجوزهای فعالیتشان از بورس کالا خرید می کنند و محدودیتی برای خرید تعاونی ها از بورس کالا وجود ندارد.
سلطانی نژاد افزود: امکان فعالیت به هیچ وجه برای دلال ها در بورس کالا وجود ندارد و تمام اطلاعات خریداران در سایت بهین یاب اعلام می شود.
وی گفت: تعاونی ها را تشویق می کنیم که برای شرکت های کوچک تر و خرد هم خرید کنند.
مدیر عامل بورس کالا گفت : در هفته گذشته ۱۱ درصد محصولات عرضه شده در پتروشیمی ها را تعاونی ها خریداری کردند که حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تن محصول بود.
وی افزود: در طول سال نیز ۱۱ درصد محصولات پلیمری را تعاونی ها خریداری می کنند که حدود ۲۳۰ هزار تن است.
سلطانی نژاد درباره افزایش قیمت هم گفت : افزایش قیمت پایه محصولات پتروشیمی به خاطر افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر بوده و ارتباطی با عرضه کالا در بورس کالا ندارد.
وی ادامه داد: مکانیزم بورس شفاف است و هرکسی خرید کند، قابل نظارت است.
میر عامل بورس کالا اظهار داشت : ممکن است برخی افزاد نگران باشند که این اطلاعات به مراکز نظارتی داده می شود، البته این نگرانی قابل درک است ولی اگر بخواهیم به سمت اقتصاد شفاف برویم باید این اقدامات صورت بگیرد.
سلطانی نژاد افزود : باید به مکانیزم عرضه و تقاضا احترام بگذاریم و همه فعالا ن بازار در قیمت گذاری نقش داشته باشند ، در این صورت رانتی برای هیچ خواستی وجود نخواهد داشت.