آنچه که برای آینده صنعت پتروشیمی مورد نظر مجلس است و در برنامه ششم به آن نگاه شده یک جایگاه متعالی است که باید گام به گام به آن رسیده شود.

به گزارش پترون؛ علی گل مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، اظهارکرد: توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان یک ضرورت برای کشور مورد توجه مجلس دهم است و اگر دولت با برنامه های حساب شده درخواست های مرتبط با توسعه صنعت پتروشیمی را به مجلس ارائه کند، حتما با یک نگاه مثبت از آن استقبال می شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر وضعیت صنعت پتروشیمی با وجود تمام تلاش های صورت گرفته، بطور کامل قابل قبول نیست و با وجود اینکه با همه مشکلات فعالیت هایی صورت می گیرد اما آنچه که برای آینده صنعت پتروشیمی مورد نظر مجلس است و در برنامه ششم به آن نگاه شده یک جایگاه متعالی است که باید گام به گام به آن رسیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: آینده صنعت پتروشیمی بستگی به اندیشه هایی دارد که بر صنعت پتروشیمی حاکم است. باید ایجاد ارزش افزوده و زنجیره ارزش در این صنعت مهم همواره مورد توجه باشد،  و نباید به وضعیت موجود پتروشیمی ها قانع بود.

گل مرادی تصریح کرد: کشور ما از منابع انرژی نسبت به سایر کشورها خوشبختانه غنی است و باید برای بهره بردن درست از این منابع  خدادادی با هدف توسعه اقتصادی و صنعتی برنامه ریزی های جامع و کاملی انجام شود.

وی با بیان اینکه باید صنعت پتروشیمی رقابتی شود، گفت: بزرگترین ضعفی که در صنعت پتروشیمی مشهود است اداره و شکل این صنعت به صورت “خصولتی” است که راضی کننده نیست که البته دراین میان گاهی در برخی از فعالیت ها فساد منافع هم شکل می گیرد و این امربرای صنعت پتروشیمی مطلوب نیست.

گل مرادی ادامه داد: باید بخش خصوصی با همکاری و تعامل بیشتری وارد بازار پتروشیمی شود و با تنوع بخشی در تولید و فروش محصولات پتروشیمی باعث رقابت در این بازار شود.

وی اظهارکرد: با توجه به مشکل قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی که در مجلس حل شد در حال حاضر شرکت های پتروشیمی باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده، رشد منابع انسانی، مدیریت زمان و شناسایی بازارهای هدف باشند. در واقع صنایع پتروشیمی باید تولید محصولات با کیفیت داشته باشند و از خام فروشی جلوگیری کنند. این موارد مهمی است که باید در چشم انداز صنعت پتروشیمی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور ما مستعد برای ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی است تا براساس اقتصاد مقاومتی بتوان از منابع داخلی بهره برد و بدون وابستگی مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.