معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از بررسی مجدد امکان اجرایی طرح های با۱۰ درصد پیشرفت وغیرفعال، خبر داد.

به گزارش پترون؛ مرضیه شاهدایی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، با اشاره به اینکه گزارش مربوط به پروژه هایی که کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند در حال بررسی است، گفت: جلسه های بررسی طرح هایی که پبشرفت اجرایی قابل قبولی تاکنون نداشته اند، درحال برگزاری است و به زودی تصمیم گیری های لازم اتخاذ و اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: مدیریت سرمایه گذاری با محوریت مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحال تهیه لیست نهایی طرح های با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصد هستند.

انتهای پیام/س