مجموع کل تولید واقعی صنعت پتروشیمی از ابتدای سال تا ابتدای دی ماه ، با ۷۴ درصد ظرفیت اسمی به بیش از ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش پترون؛ مجموع کل تولید ۵۳ مجتمع پتروشیمی از ابتدای سال تا ابتدای دیماه، در مناطق سه گانه ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور با ۷۴ درصد ظرفیت اسمی و ۸۶ درصد برنامه، بالغ بر ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود.

براساس این گزارش، ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر با ۶۴ درصد ظرفیت اسمی و ۷۹ درصد برنامه، نزدیک به ۱۳ میلیون و پانصد هزار تن تولید را رقم زدند.

عملکرد تولید چهاره مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نیز با ۸۲ درصد ظرفیت اسمی و ۹۰ درصد برنامه، نزدیک به ۱۷ میلیون تن بود.

همچنین، سهم تولید ۱۹ مجتمع پتروشیمی مستقر در سایر مناطق کشور از کل تولید واقعی، با ۸۰ درصد ظرفیت اسمی و ۹۳ درصد برنامه در حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود.

گزارش ها نشان می دهد، مجموع کل تولید این صنعت ارزش افزین در آذر ماه امسال بالغ بر ۴.۴ میلیون تن بوده است که به ترتیب ده مجتمع پتروشیمی آریا فسفریک، ایلام، شیراز، تبریز، ارومیه، کربن ایران، نوید زرشیمی، لاله، زاگرس و مهر بالاترین عملکرد تولید در مقایسه با برنامه آذر ماه را به خود اختصاص دادند.

منبع :روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

انتهای پیام/س